Promocja dotyczy przede wszystkim dla posiadaczy IKO w trybie pasywnym, którzy nigdy nie mieli aktywnej aplikacji.

Aby otrzymać premię, Uczestnik powinien:

  1. Aktywować Aplikację IKO, z której dotychczas korzystał w Trybie pasywnym;
  2. Dokonać nowo aktywowaną Aplikacją IKO min. 2 płatności na łączną kwotę min. 80 zł – zaliczane są Płatności zbliżeniowe oraz płatności BLIK;
  3. W dniu zakończenia Okresu Promocji oraz wypłaty premii Aplikacja IKO uczestnika musi być aktywna.

Premia w wysokości 15 zł w banku Inteligo

Jeden Uczestnik może otrzymać 2 premie: jedną jako posiadacz rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w PKO Banku Polskim innego niż Konto Inteligo ( oferta ważna do 20.04.2018). A drugą jako posiadacz Konta Inteligo.

Warunki promocji

  • W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Banku;
  • Promocja ważna do 30.05.2018 r. lub do wcześniejszego wyczerpania puli premii.